تیوال | آیدا عبداللهی: چه بگویم به تو ای رفته ز دست بودم از مستی چشمان تو
S3 : 09:54:04
چه بگویم به تو ای رفته ز دست
بودم از مستی چشمان تو مست
این من سنگ پرست!
مرگ بر آن که دلش را به دل سنگ تو بست.
می دونی شاعرش کیه؟ من دکلمه ش رو دارم اما نمی دونم از کیه
۰۵ بهمن ۱۳۸۹
نه متاسفانه.
۰۵ بهمن ۱۳۸۹
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید