تیوال | شقایق قربانی الیزه درباره فیلم برف: به نظرم این فیلم پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به یه
S3 : 12:39:54
به نظرم این فیلم پتانسیل خوبی برای تبدیل شدن به یه فیلم پر کشش توصیفی (توصیف یک روز خانواده ای که قراره شب برای دختر خانواده خواستگار بیاد) رو داشت ولی کم رمق بود.
باورم نمیشد وقتی به ساعت نگاه کردم و فقط نیم ساعت از زمان فیلم گذشته بود.فیلم هدفی نداشت
۱۳ بهمن ۱۳۹۲
ما تا اومدیم ببینیم بند خدا هدف کارگردان و نویسنده و اینا چیه خواستگارا اومدنو بچه ها هم که گرفتن خوابیدن
۰۴ مرداد ۱۳۹۳
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید