کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | رضا بولو: :::::::: حجم استوانه: شعاع در ارتفاع ::::::::: اواخر اسفند د
S3 : 10:58:34 | com/org
:::::::: حجم استوانه: شعاع در ارتفاع :::::::::

اواخر اسفند دنبال سطل زباله مناسب می‌گشتم برای خونه. آخرین جایی که رفتم همون اولین مغازه بود. پلاستیک‌فروش سر کوچه گفت: "نگران سایزش نباش، من این موها رو تو آسیاب سفید نکرده‌م؛ یه روز حتما به دردت می‌خوره. فقط دم دستت باشه"
بصیرتی داشت پیرمرد! راست می‌گفت این مملکت، مملکت بیانیه و نامه سرگشاده و طومار هست.
با هر اسم یک‌بار دیگه پدال، دهن استوانه بزرگ رو باز و بسته کرد.