کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | امیرمسعود فدائی: نظر_شخصی بیانیهٔ ۲۵۰ نفر از هنرمندان تئاتر رو چند بار با دقت خوندم،
S3 : 17:06:42 | com/org
نظر_شخصی
بیانیهٔ ۲۵۰ نفر از هنرمندان تئاتر رو چند بار با دقت خوندم، هرچند تعدادی از این دوستان رو هنرمند تئاتر نمی‌دونم اما نکته‌ای که باعث این همه جنجال و ناراحتی و تمسخر باشد در آن نیافتم!!
http://iranbanki.blogfa.com/post/52
مسعود جان خیلی دلتنگتم بردار🌸🌸 داستانک بالا رو بخون شاید کمی راهگشا باشه
Samira
عجب داستانی بود ...
شرح حالمونه
۰۳ خرداد
جناب کارآمد اگه اشتباه نکنم حتی کاوه آهنگر هم نه در اعتراض به روند کلی ضحاک که در اعتراض به عدم رعایت ((عدالت)) در کشتن همه فرزندانش حرف می زنه و برای حفظ جون بچه آخرش اومده.
و البته همین کاوه حاضر به امضای اون گواهی که مشروعیت بخشی به ضحاکه نمیشه.
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید