کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | محسن نادری درباره نمایش دریاچه قو: زحمت زیادی بود و زیبا هم بود. بازیها و صحنه خیلی خوب بود. ولی در داست
S3 : 18:49:40 | com/org
محسن نادری
درباره نمایش دریاچه قو i
زحمت زیادی بود و زیبا هم بود. بازیها و صحنه خیلی خوب بود.
ولی در داستان یه ریتم و هارمونی دلپذیر نبود. انگار بخوای یه حرفی رو تند تند بزنی و نزاری جا بیفته. یه خلاهایی هم تو روند داستان بود. این برای من نتونست حس لذت و تاثیرگذاری عمیق ایجاد کنه.