تیوال | Eshg Avall درباره کارگاه فن ترجمه: سلام و خسته نباشید به شما مشتاقانه به دوره استاد صالح
S3 : 07:11:15
سلام و خسته نباشید به شما مشتاقانه به دوره استاد صالح جو رفتم و از آن استفاده کردم با تشکر از این مجموعه با این حال که از همکاران آنها بودیم به این سمینار رفیتم https://karotranslation.com
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید