کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Eshg Avall درباره کارگاه فن ترجمه: سلام و خسته نباشید به شما مشتاقانه به دوره استاد صالح جو رفتم و از آن
S3 : 18:16:59 | com/org
Eshg Avall
درباره کارگاه فن ترجمه i
سلام و خسته نباشید به شما مشتاقانه به دوره استاد صالح جو رفتم و از آن استفاده کردم با تشکر از این مجموعه با این حال که از همکاران آنها بودیم به این سمینار رفیتم https://karotranslation.com
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید