تیوال | فرزاد جعفریان درباره فیلم تگزاس ۲: اتفاقات فیلم بارها دستمایه فیلم های کمدی شده بود ولی
S3 : 08:13:26
اتفاقات فیلم بارها دستمایه فیلم های کمدی شده بود ولی به نظرم در خندوندن بیننده موفق بوده تگزاس 2 حداقل برای من که اینچنین بود :)))
من تکزاس یک رو خیلی دوست داشتم و باهاش خندیدم. ولی تگزاس دو رو اصلا..:((
۲۸ شهریور
تگزاس 2 به لحاظ خلق موقعیت کمدی خیلی خوب بود ایده چهارشنبه سوری، رانندگی مردم، و خلق کاراکتر بامزه
یک ش هم از این لحاظ بد نبود ولی فک کنم با 2 ش من بیشتر خندیدم :))
۲۹ شهریور
پس برم ببینم بخندم. :))
۲۹ شهریور
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید