تیوال | محمدرضا دانش درباره نمایش پستچی، پابلو نرودا: نود دقیقه برای آنچه نمایشنامه قصد بیانش رو داشت بشدت
S3 : 12:32:30
نود دقیقه برای آنچه نمایشنامه قصد بیانش رو داشت بشدت کم و ناکافی بود و نتیجه یه نمایش الکن و ازهم گسیخته که انسجام مفهومی نداشت و حتی در تعریف ویژگیهای کاراکترهای اصلیش هم ناتوان بود...دکلمه شعرهای زیبا با صدای جذاب بازیگران قطعا شنیدنی هست اما بهیچ وجه به وقت و هزینه(بویژه وقت مصرف شده) نمیارزه....