تیوال | محمدرضا دانش درباره نمایش مولن روژ: من نمی دانم کدام شارلاتی اولین بار گفت صحنه تئاتر
S3 : 17:57:07
من نمی دانم کدام شارلاتی اولین بار گفت صحنه تئاتر مقدس است و جای فلان چیز "نیست" و جای فلان چیز "است". صحنه تئاتر جای شخصیت است و شخصیت بسته به ذاتش هر حرفی می تواند بزند و هر کاری می تواند بکند. مگر اینکه تو سانسورچی باشی...
بخشی از نوشته زیبا و واقعگرایانه نویسنده کار آقای عباسی....
دانش جاااااان :))))❤❤❤❤
۰۵ مرداد
این نمایش رو ندیدم ولى با گفته تون موافقم، متاسفانه زیاد دیدم هنرمندان و تمشاگرانى که به بهانه ى قداست با سانسورچیان هم قدم میشوند، حال آنکه سانسور به هر نوع و شکلى خود مبتذل ترین امر ممکن است.
۰۵ مرداد
شما اون شارلاتان رو به من نیشان بده
۰۶ مرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید