کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | هورناز شفیعی درباره کارگاه تخصصی بازیگری: سلام ببخشید 4ماه باشه هفته ای یکبار که میشه 16 جلسه نه 32 جلسه!
S3 : 09:06:38 | com/org
سلام ببخشید 4ماه باشه هفته ای یکبار که میشه 16 جلسه نه 32 جلسه!
احتمالا هرجلسه دوساعت حساب میشود.
یعنی روزی دو جلسه...
۲۶ تیر ۱۳۹۸
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید