تیوال | هورناز شفیعی درباره کارگاه تخصصی بازیگری: سلام ببخشید 4ماه باشه هفته ای یکبار که میشه 16 جلسه
S3 : 15:25:16
سلام ببخشید 4ماه باشه هفته ای یکبار که میشه 16 جلسه نه 32 جلسه!
احتمالا هرجلسه دوساعت حساب میشود.
یعنی روزی دو جلسه...
۲۶ تیر
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید