تیوال | نرگس گمار درباره گردش تهران‌گردی به زبان انگلیسی |کاخ سعدآباد|: سلام ببخشید افراد به صورت مهمان که در مرکز زبان سفیر
S3 : 02:30:06
سلام ببخشید افراد به صورت مهمان که در مرکز زبان سفیر ثبت نام نکرده باشند هم می توانند در این گردش ها شرکت کنند؟
درود بر شما
شرکت در این برنامه‌ها با هر سطح زبانی برای عموم آزاد است.
۱۸ خرداد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید