تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سیزده: خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش(چهارشنبه ۱۱ تا یکشنبه
S3 : 12:39:18
خرید بلیت روزهای پایانی این نمایش(چهارشنبه ۱۱ تا یکشنبه ۱۵ اردیبهشت‌ماه)به کارگردانی مهدی کوشکی، در سانس تازه ۲۱:۱۵ دقیقه همینک در تیوال آغاز شد.
علی ژیان و گروه جارچی این را خواندند
همیاری تیوال یم سوال داشتم ایا شما می دانید اجرای جناب محمود نژاد از کی است ازمکتب تهران کاری از, این گروه منتظر پاسختان هستم
۰۷ اردیبهشت
درود بر شما
تلاش می‌کنیم پاسخ این پرسش را برای شما بیابیم.
۱۱ اردیبهشت
همیاری تیوال متتظر پیگیریتان هستم.
۲۰ اردیبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید