کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سیزده: خرید بلیت روزهای تازه این نمایش (سانس ویژه روز شنبه
S3 : 21:32:41 | com/org
خرید بلیت روزهای تازه این نمایش (سانس ویژه روز شنبه ۷ اردیبهشت با بهای عمومی ۳۵،۰۰۰ تومان و روزهای یکشنبه ۸ تا سه‌شنبه ۱۰ اردیبهشت‌ماه) به کارگردانی مهدی کوشکی آغاز شد.
زهره مقدم و علی ژیان این را خواندند
آقای سوبژه (محمد لهاک) این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید