تیوال | زهره مقدم درباره نمایش مثل خاراندن یک زخم پس از خوب شدن: برای بار دوم دیدم و باز هم کیف کردم از این همه کلاس
S3 : 22:24:39
برای بار دوم دیدم و باز هم کیف کردم از این همه کلاس کاری و اجرای خوب. واقعا خسته نباشید.