تیوال | علی نوروزی درباره نمایش غلامرضا لبخندی:
S3 : 07:18:06
علی نوروزی
درباره نمایش غلامرضا لبخندی i
سخت بود دیدن این همه خشونت ولی لذت بردم از این نمایش!