تیوال | سروش بهمنیار درباره نمایش اکوان دیو: در ابتدا اصلا فکرشم نمی کنید که نمایشی به این روانی
S3 : 09:50:24
در ابتدا اصلا فکرشم نمی کنید که نمایشی به این روانی و سادگی و اما با محتوایی زیاد رو‌میبینید.
همینطور که زمان میگذرد، به جذابیت کار اضافه میگردد.
در اوج سادگی، کار خوبی بود.
بازیها بسیار روان و خوب!
اما فکر کنم این داستان کات دادن و ... یکم در نمایش ها زیاد شده، میشد گفت یکی از نقاط ضعفش این بود...