تیوال | گروه همیاری درباره نمایش سیزده: خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش (روزهای چهارشنبه
S3 : 01:56:03
خرید بلیت سانس‌های تازه این نمایش (روزهای چهارشنبه ۲۸ تا جمعه ۳۰ فروردین ماه) به کارگردانی مهدی کوشکی امروز یکشنبه ساعت ۱۲ آغاز خواهد شد.
علی ژیان، الهه هدایتی و شهروز دل افکار این را خواندند
زهره الف این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید