تیوال | بهزاد هندی درباره نمایش ملاقات: مامور قطار با عصبانیت خطاب به کلارا (بعد از آن که
S3 : 12:35:31
بهزاد هندی
درباره نمایش ملاقات i
مامور قطار با عصبانیت خطاب به کلارا (بعد از آن که کلارا ترمز قطار را کشیده تا در گولن پیاده شود)

- تو این کشور هیچکس ترمز اضطراری رو نمی کشه. حتی تو شرایط اضطراری