کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Maryam Rahimi درباره نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین: نقد جالب با طنز به قضیه ادامه نسل زده بود که واقعا
S3 : 06:19:14 | com/org
نقد جالب با طنز به قضیه ادامه نسل زده بود که واقعا برای تمامی افرادی که از فقر فرهنگی رنج میبرن و فکر میکنن بههر قیمتی باید نسلشون رو ادامه بدن بشدت توصیه میشه
امیر مسعود، ali khani و مینا سروش این را خواندند
موافقم
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید