کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | Arash Hassanzadeh درباره نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین: خیلی بهتر از چیزی که انتظار داشتم نمایش تمام شد، پر معنی بود نه صرفا خ
S3 : 15:04:29 | com/org
خیلی بهتر از چیزی که انتظار داشتم نمایش تمام شد، پر معنی بود نه صرفا خنده دار، من لذت بردم
امیر مسعود و Hossein Hosseini این را خواندند
آذرمهر، فاطمه رعد، محمدرضا دانش و مینا سروش این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید