تیوال | Arash Hassanzadeh درباره نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین: خیلی بهتر از چیزی که انتظار داشتم نمایش تمام شد، پر
S3 : 15:39:08
خیلی بهتر از چیزی که انتظار داشتم نمایش تمام شد، پر معنی بود نه صرفا خنده دار، من لذت بردم
امیر مسعود و Hossein Hosseini این را خواندند
آذرمهر، فاطمه رعد، محمدرضا دانش و مینا سروش این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید