تیوال | LONG ROAD درباره همایش بهترین خودت باش!: برگزاری سمیناری با عنوان راههای کاهش اثرات منفی شبکه
S3 : 12:36:02
برگزاری سمیناری با عنوان راههای کاهش اثرات منفی شبکه های اجتماعی که در این سمینار راهکارهای مناسب جهت کاهش وابستگی به شبکه های اجتماعی و مجازی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. از علاقه مندان دعوت به شرکت در این سمینار می شود.
آذرمهر این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید