تیوال | ف کیوان درباره مستند در جستجوی فریده: از بین مستند هایی که تا الان دیدم دو تا کار خیلی بهم
S3 : 12:57:56
ف کیوان
درباره مستند در جستجوی فریده i
از بین مستند هایی که تا الان دیدم دو تا کار خیلی بهم چسبید یکی فیلم من میخوام شاه بشم. و دومی هم همین فیلم بسیار دیدنی و به یاد ماندنی. از دستش ندید که هر لحظه اش زنده است و تاثیرگذار.
دو تا از بهترین مستندها..
۰۴ اسفند ۱۳۹۷
دقیقا...
۰۴ اسفند ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید