تیوال | پرنیا حاجتمند درباره نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین: کلی خندیدم...کلی هم گریه کردم... واقعا نمیدونم چی
S3 : 15:40:05
کلی خندیدم...کلی هم گریه کردم...
واقعا نمیدونم چی بگم متن عالی کارگردانی عالی بازیها عالی دید جدیدی داره و این خودش بهترینه
زهره مقدم، حمیدرضا مرادی و Hossein Hosseini این را خواندند
محمدرضا مدیری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید