کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پرنیا حاجتمند درباره نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین: کلی خندیدم...کلی هم گریه کردم... واقعا نمیدونم چی بگم متن عالی کارگرد
S3 : 15:45:05 | com/org
کلی خندیدم...کلی هم گریه کردم...
واقعا نمیدونم چی بگم متن عالی کارگردانی عالی بازیها عالی دید جدیدی داره و این خودش بهترینه
زهره مقدم، حمیدرضا مرادی و Hossein Hosseini این را خواندند
محمدرضا مدیری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا وارد شوید