تیوال | فاطمه رعد درباره نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین: محمد معتضدی واقعا بیشتر بازیگره تا استند آپ کمدین تو
S3 : 15:40:56
محمد معتضدی واقعا بیشتر بازیگره تا استند آپ کمدین تو این کار عالییی و مسلط بود
مینا &۱۲، زهره مقدم و حمیدرضا مرادی این را خواندند
محمدرضا مدیری این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید