آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | فاطمه رعد درباره نمایش استندآپ کمدی جایزه داروین: محمد معتضدی واقعا بیشتر بازیگره تا استند آپ کمدین تو این کار عالییی و
S3 : 19:25:24 | com/org
محمد معتضدی واقعا بیشتر بازیگره تا استند آپ کمدین تو این کار عالییی و مسلط بود
مینا &۱۲، زهره مقدم و حمیدرضا مرادی این را خواندند
محمدرضا مدیری این را دوست دارد
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید