تیوال | LONG ROAD درباره کارگاه مغز خودت رو شستشو بده: کارگاه واکاوی خیانت در روابط زناشویی از طریق روش کاربردی
S3 : 15:26:40
کارگاه واکاوی خیانت در روابط زناشویی از طریق روش کاربردی و موثر سایکو education در 2 جلسه بزودی برگزار خواهد شد. از علاقه مندان دعوت به شرکت در این جلسات مفید میشود.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید