تیوال | محمد رضایی مقدم درباره نمایش موی سیاه خرس زخمی: #درد_و_دل_یک_تماشاگر_احمق از وقتی که شنیدم فرم اجرایی
S3 : 12:17:15
#درد_و_دل_یک_تماشاگر_احمق
از وقتی که شنیدم فرم اجرایی این نمایش،کپی ای از فرم اجرایی نمایش هملتی ه که چند سال پیش در جشنواره ی فجر روی صحنه رفته،حس سرخوردگی بهم دست داده.والبته حس احمق‌بودن...
منظورتون اجرای اوستر مایره آقای رضایی ؟
۲۰ دی ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید