تیوال | علی نوروزی درباره نمایش ازدواج آقای می سی سی پی: خوش رنگ و لعاب! نمایشی که دیدم منو جذب نکرد هرچند
S3 : 07:21:59
خوش رنگ و لعاب!
نمایشی که دیدم منو جذب نکرد هرچند زحمات زیادی براش کشیده شده بود!
ایراد از قصه بود که درگیرم نکرد وگرنه بازیگرا خوب موسیقی عالی بودن پایان نمایشم هم جالب بود!
در کل یه جورای خوب و بد بود نمایش ولی زور بد بیشتر بود انگار.

با احترام وخسته نباشید به گروه