تیوال | امین مهدوی درباره نمایش تن شوری: یوهان جایی گفت: من می‌خوام بی‌مسئولیت باشم، دیگه خسته
S3 : 10:14:23
یوهان جایی گفت: من می‌خوام بی‌مسئولیت باشم، دیگه خسته شدم!
این انفجار درونی شاید در اثر انباشت تدریجی سرکوب‌ خواسته‌ها و زندگی‌های نزیسته است..
شاید نباید هر کششی رو فدای حفظ وضعیت موجود بکنیم..
شاید باید بپذیریم که ما توان ثابت نگه داشتن چیزی رو در این دنیا نداریم..
شاید گاهی لازمه فرصت‌های کوتاهی رو از دست ندیم تا به انفجاری منجر نشده..

شاید بشود گفت مهاجرتی مهم از بیرون به درون!