تیوال | علی نوروزی: یه چیزی که خیلی رو مخ من و قطعا اکثر تیاترببین ها(کسانی
S3 : 07:23:52
یه چیزی که خیلی رو مخ من و قطعا اکثر تیاترببین ها(کسانی که علاقمند به دیدن تیاتر هستند زیاد) اینه که وسط نمایش اگر از یک صحنه خوششون بیاد و بخندن بهش شروع میکنن به تشویق کردن و دست زدن!
آقا جان توروخدا وسط نمایش دست نزنیم تشویق نکنیم همون انرژی رو بزاریم در پایان نمایش دوبرابر تشویقشون کنیم
لطفا لطفا لطفا
آخ آخ آخ...دقیییقا هیمنطوره
دیشب یعنی من موهامو نکندم از دستشون خوب بود
۲۲ آذر ۱۳۹۷
دم در موبایلها باید گرفته شود و دست و پاها بعد از نشستن روی صندلی به زمین زنجیر شود:)) شاید از چک کردن موبایل ودست زدن های بی مورد و انجام رقص پا در طول نمایش جلوگیری شود البته شاید
۲۲ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید