تیوال | محمدصادق مسعودی (بارونی) درباره نمایش باد می وزد: اگر این اثر را بخاطر لذت هنر می‌خواهید تماشا کنید ،
S3 : 13:31:47
اگر این اثر را بخاطر لذت هنر می‌خواهید تماشا کنید ، اکیدن مخالف هستم ؛ اگر این اثر را به خاطر اثر ‏سازی هنر می‌خواهید تماشا کنید ، شدیدن پیشنهاد می‌کنم و اگر می‌خواهید اثر یک هنرجو را ببینید ، ‏نمایش را اشتباه بهتان معرفی کرده‌ند چون "امیر نجفی" حتا اگر اسم‌ش به عنوان یک دانشجوی ‏جشنواره دانشگاهی معرفی شده باشد اما او در مسیر یک هنرمند کامل قرار دارد و اثرش شناسنامه‌ی ‏کاملی از "امیر نجفی" کارگردان تئاتر و فیلم کوتاه را دارد . اسمی جوان با راهی که در صحبت با او ‏شدیدن تاکید می‌کند که مسیر هنری به اتمام نمی‌رسد و باید با آن خلاقانه پیش رفت ؛ "امیر نجفی" ‏می‌داند چگونه پیش برود که بعد از "کشیده" و خانه‌یی دانشجویی وارد یک خوابگاه دانشجویی شده و از ‏جز به جز با آشنایی‌ش از این فضا تئاتر می‌سازد . ‏
این اثر را بخاطر سهمگینی‌ش ... دیدن ادامه » باید دید ، بخاطر حالی که از آن طرف در به تماشاگر می‌رسد و تمام اتفاق‌ها ‏و تصمیم‌ها و تراژدی‌یی که این میان ، پنجاه دقیقه حال تماشاگر را زیر و رو می‌کند در حالی که اصلن به ‏تماشاگر ربطی ندارد . تماشاگر در این اثر با موجود زنده‌یی ، حیات پیدا می‌کند که تمام نمایش به او ‏مربوط می‌شود و اگر او احیا نشده بود تماشاگر شگفت زده نمی‌شد و نمایشی نیز شکل نمی‌گرفت ؛ اما این ‏نمایش به تماشاگر ربطی ندارد تماشاگر می‌تواند بنشیند و فقط منتظر شود تا ببیند چگونه در مورد مرگ ‏آن چه واردش شده بازی می‌کنند ، این اثر را سهمگین می‌کند و تاثیر یک اثر هنری عجیب را برای دیدن ‏تماشاگر بوجود می‌آورد . ‏
آن طرف در تماشاگری هست و این جا تماشاگرهایی ، دو زن برای همه‌ی این شاهدان می‌خواهند اتفاقی ‏را انجام دهند و بازی دو زن تنها به عنوان بازیگر نیست که ما را منتظر می‌گذارد و می‌نشینیم و بلند ‏نمی‌شویم بزنیم سیم آخر ، دو زن تماشاگرهایی را میخکوب نگه داشته‌ند که حتمن حال بازیگران‌ش هم ‏برای آن چه متن تقدیرشان کرده خوب نیست . این از بازی‌ها بیرون نزده دقیقن مربوط به حال نقش ‏است و باز ذهن این یادداشت را می‌برد به سمت هنری که کارگردان با متن و بازیگرش انجام داده است ، ‏دلهره . ‏
این اثر را پیشنهاد می‌دهم ببینید تا لذت بودن در رنجش باد را که هر لحظه به صورت می‌زند، ببرید ؛ ‏لذت مرگی ناخواسته بعد از زندگی‌یی ناخواسته و لذت ببرید از آنچه برای خودتان اتفاق نیفتاده است و ‏می‌توانید از آن طرف در حس کنید . اشتباه‌های انسان‌ها در کل این اثر جاری شده و تازه‌گی زجر بوی ‏تعفن را از آن زدوده . ‏

97/09/13
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید