تیوال | ف کیوان درباره نمایش حریق: خیلی خوب بود. خانم فروزند شدن جزو کارگردانهای تئاتر
S3 : 20:56:54
ف کیوان
درباره نمایش حریق i
خیلی خوب بود. خانم فروزند شدن جزو کارگردانهای تئاتر مورد علاقه ام :)
چیزی که برای من جای سواله اون 27 نفری هستن که امتیاز یک دادن! با سخت گیرانه ترین حالت ممکن هم به این نمایش نگاه کنیم امتیازی بالاتر از یک میگیره.
منم اون بیست و هفت نفر برام جالبن :)
۰۳ آذر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید