تیوال | علی نوروزی درباره نمایش سیزیف: یه پکیج کامل و عالی از نمایش بود. بازی کارگردانی طراحی
S3 : 09:54:17
علی نوروزی
درباره نمایش سیزیف i
یه پکیج کامل و عالی از نمایش بود. بازی کارگردانی طراحی صحنه موسیقی نور.
همین!