تیوال | محمد رضایی مقدم درباره نمایش حریق: درود. مافیا و بهمن رو تماشا کرده بودم. و هنوز هم از
S3 : 04:42:21
محمد رضایی مقدم
درباره نمایش حریق i
درود.
مافیا و بهمن رو تماشا کرده بودم. و هنوز هم از دیدن اون دو نمایش خرسندم...
امیدوارم حریق هم بتونه همچنین حسی رو در من به وجود بیاره...
و اینکه کاش برای حریق، تخفیف وفاداری رو هم اعمال می کردید.
و بهمن اثر برجسته تری بود به گمان من.
۰۴ آبان ۱۳۹۷
منم با شما موافقم آقای جعفرزاده
۰۵ آبان ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید