تیوال | محمد رضایی مقدم درباره نمایش سیزیف: برای امروز بلیت رزرو کرده بودم. اما متاسفانه با حدودا
S3 : 14:48:17
محمد رضایی مقدم
درباره نمایش سیزیف i
برای امروز بلیت رزرو کرده بودم.
اما متاسفانه با حدودا هشت دقیقه تاخیر به سالن رسیدم. که منجر شد اجازه ی داخل رفتن رو بهم ندن...
برای اولین بار،دلم برای نمایش هایی که با تاخیر شروع میشدن،تنگ شد...
چه بد
اتفاقا یه نفر اوایل نمایش پا شد رفت . ای کاش شما جای ایشون می بودید .
۲۵ مهر ۱۳۹۷
ممنونم جناب پوریا عزیز
۲۶ مهر ۱۳۹۷
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید