تیوال | ف کیوان درباره نمایش سنگ‌ها برای آنتیگون: متاسفانه نمایش خوبی نبود. اون جذابیت و کشش رو نداشت
S3 : 07:18:32
متاسفانه نمایش خوبی نبود. اون جذابیت و کشش رو نداشت . نه ابتدای جذابی داشت نه انتهایی که ذهنت رو درگیر خودش کنه. با آرزوی اجراهای بهتر در آینده.