تیوال | 4faslesal درباره فیلم کاتیوشا: با حضور عوامل فیلم این فیلم را تماشا کردم بازی هادی
S3 : 23:43:30
4faslesal
درباره فیلم کاتیوشا i
با حضور عوامل فیلم این فیلم را تماشا کردم بازی هادی حجازی فر فوق العاده بود و به نظرم زمانش رسیده حتما در نقشهای متفاوت تری دیده شود
محمد لهاک، مریم زارعی، عاطفه گندم آبادی، امیر، میترا و رضا غیوری این را خواندند
4faslesal این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید