آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | گروه همیاری درباره نمایش دودمان: خرید بلیت روزهای تازه نمایش، چهارشنبه ۱۹ و پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، به نوی
S3 : 11:00:18 | com/org
خرید بلیت روزهای تازه نمایش، چهارشنبه ۱۹ و پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، به نویسندگی و کارگردانی: فرزاد باقری، بازی: پدرام شریفی، شیرین اسماعیلی، فرزاد باقری، آسیه سلطانی، رضا خسروی، ژیلا شاهی، محسن نوری، هم اکنون آغاز شد.
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید