کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | علی نوروزی درباره نمایش باغ وحش شیشه ای: یک نمایشی بود ک واقعا همه چیش سرجاش و به موقع بود !از
S3 : 13:10:15 | com/org
علی نوروزی
درباره نمایش باغ وحش شیشه ای i
یک نمایشی بود ک واقعا همه چیش سرجاش و به موقع بود !از بازیگرا تا نور و موسیقی و کارگردانیش!
یک آفت جدید ک توو تیاترا مد شده اینه ک وسط نمایش عکس میگیرن که استوری بزارن توو اینستاگرام و تیاتر رفتنشونو شو کنن!
و حین این نمایش این حرکت به وفور دیده شد متاسفانه
ولی بدور از این حواشی دیدن این نمایش به شدت توصیه میشه
فرزاد جعفریان، عاطفه گندم آبادی و Samira این را خواندند
farhad riazi این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید