تیوال | ف کیوان درباره نمایش آن سوی آینه: از هنرمندی آقای سرابی هرچی بگم کم گفتم. پ.ن: چقدر
S3 : 07:19:47
ف کیوان
درباره نمایش آن سوی آینه i
از هنرمندی آقای سرابی هرچی بگم کم گفتم.
پ.ن: چقدر خوبه که بلیط این نمایش خوب در سایت تیوال بفروش میرسه و براحتی و به موقع با توجه به نظمی که این سایت داره میتونیم تهیه اش کنیم. به امید فروش همه کارهای خوب در تیوال.