تیوال | ف کیوان درباره نمایش زندگی در تیاتر: میرسعید مولویان عالی بود. واسه اونایی که سالیان سال
S3 : 20:57:57
ف کیوان
درباره نمایش زندگی در تیاتر i
میرسعید مولویان عالی بود. واسه اونایی که سالیان سال تئاتر میبینند و یا کار تئاتر میکنند بسیار لذت بخش و تاثیرگذاره...
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید