تیوال | ف کیوان درباره فیلم تمارض (هنروتجربه): بهش 6 از 10 رو میدم خلاقیت داشت و بیننده رو با خودش
S3 : 07:21:40
بهش 6 از 10 رو میدم خلاقیت داشت و بیننده رو با خودش همراه می کرد اما خب از نقاط ضعفش بازی بعضی از بازیگران بود و از لحاظ فیلمنامه هم میتونست بهتر باشه و فضاش بیشتر تئاتریه تا سینمایی.
سپهر و امیرمسعود فدائی این را خواندند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید