کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سین.میم درباره گردش یک سفر یک خیال |روستای چوشل - لاهیجان|: یلدا نام فرشته ای است بالا بلند، با تن پوشی از شب و
S3 : 05:44:23 | com/org
یلدا نام فرشته ای است بالا بلند، با تن پوشی از شب و دامنی از ستاره. یلدا نرم نرمک با مهرآمده بود. با اولین شب پاییز و هر شب ردای سیاهش را قدری بیش تر بر سر آسمان می کشید تا آدم ها زیر گنبد کبود آرام بخوابند....

عرفان نظرآهاری
محمدرضا نظری و آرشی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید