کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | سین.میم درباره گردش یک سفر یک آسمان |کاروانسرای قصر بهرام|: شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند.
S3 : 03:59:32 | com/org
شب کویر، این موجود زیبا و آسمانی که مردم شهر نمی شناسند. آن چه می شناسند شب دیگری است؛ شبی است که از بامداد آغاز می شود. شب کویر به وصف نمی آید. آرامش شب که بی درنگ با غروب فرا می رسد _ آرامشی که در شهر از نیمه شب، درهم ریخته و شکسته می آید و پریشان و ناپایدار _ روز زشت و بی رحم و گذران وخفه ی کویر میمیرد و نسیم سرد و دِل انگیز غروب، آغاز شب را خبر می دهد...
دکتر شریعتی
امین مهدوی، نیکو تاجیک و آرشی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید