تیوال | فرزان امیری درباره فیلم برف: یه فیلم دوست داشتنی و ساده و خوب.بسیار فیلم قابل ستایش
S3 : 07:03:25
فرزان امیری
درباره فیلم برف i
یه فیلم دوست داشتنی و ساده و خوب.بسیار فیلم قابل ستایش برای اینکه نگاه نویسنده خاک خورده و قدیم به جامعه ندارد.داستانی که در تک تک کوچه های این شهر وجود دارد.مشکلاتی که یک خانواده در آستانه انحطاط قرار داد.پشت همه ی آدم ها به اندازه یک شهر راز و داستان وجود دارد که یه سری از آنها را دیدم یه سری هم به دست دوستان ممیزی حذف شد.
بازی ها خوب و فیلمبرداری خوب
شادی بهرامی و وحید هوبخت این را خواندند
Hamid و یاسمن پورمهران این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید