تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 12:36:19
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه آثار آناهیتا ابوترابی

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه محو شدگی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های دهه پنجاه شمسی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پایان روز

۲٫۰
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۰۸ تا ۲۹ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کهن الگو‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۵ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه در امتداد طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه معبد آینه

۰٫۰
📍︎ گالری تم
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بررسی تحول هنر معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۲۲ آذر تا ۲۲ دی ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آن

۰٫۰
📍︎ گالری امکان
📅︎ ۰۸ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عمارت الکساندر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه و مرکز هنری سعدآباد
📅︎ پنجشنبه ۲۱ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه رهایی

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان سپید
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه وقایع اتفاقیه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۱۵ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گذر از دیوار

۰٫۰
📍︎ گالری فرشته
📅︎ ۰۸ آذر تا ۰۱ دی ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اسارت زمان

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۲۲ تا ۲۷ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بررسی تحول هنر معاصر ایران

۰٫۰
📍︎ گالری فریا اسپیناس
📅︎ ۱۵ تا ۲۲ آذر ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنگاب

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۳ دی ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه تلاطم پیوند

۰٫۰
📍︎ گالری آریانا
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۲ دی ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های نصرت‌الله مسلمیان

۳٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۰۸ تا ۲۶ آذر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تماشاچیان موت

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۲ آذر تا ۰۴ دی ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰
برنامه‌های گذشته