تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
T1 : 00:34:58
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه محیط آب و رنگ‌های عاشقانه

📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه شهادت

📍︎ گالری محسن‌همکف
📅︎ ۲۲ دی تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه از الف تا دال

📍︎ گالری رها
📅︎ جمعه ۲۹ تا ۳۰ دی ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه درگاه بهشت

📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۳:۰۰

نمایشگاه نقاشی فوتبالیست‌های جام‌جهانی

📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه پس از 20000 هرتز

📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه خیال مشترک

📍︎ گالری فرشته
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بی‌نقطه سرخط

📍︎ گالری آرت هاب آریانا
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۱ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دیو گاوپای و دانای دینی

📍︎ گالری دارگون
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه ما، ماشین های تصویرساز هستیم

📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه دوتایی‌ها

📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه هنر

📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد

📍︎ گالری سهراب
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه مردم معمولی

📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۰۴ تا ۳۰ دی ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه حرمان

📍︎ کافه‌گالری تماشاخانه‌ایرانشهر
📅︎ ۱۶ تا ۳۰ دی ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۳:۰۰

نمایشگاه دیوانگی منهای یک ثانیه

📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نوستالوژیا

📍︎ گالری فرهنگسرای نیاوران دو
📅︎ ۲۲ تا ۳۰ دی ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه زن و کار

📍︎ گالری زرنا
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه در غیاب ابراهیم

📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۹ بهمن ساعت ۱۰:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه شکوه هنر

📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ART FOR CHANGE

📍︎ گالری هپتا
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دوران رنگی

📍︎ گالری اعتماد یک
📅︎ ۲۹ دی تا ۲۴ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دوست خیالی من

📍︎ گالری فردا
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

کنفرانس بین المللی دیزاین (تعامل بین طراحی صنعتی و معماری داخلی)

📍︎ سالن همایشهای بین المللی دانشگاه الزهرا
📅︎ چهارشنبه ۰۹ تا ۱۰ اسفند

نمایشگاه شکارگاه

📍︎ گالری جرجانی
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۳۰ و ۲۰:۳۰

نمایشگاه تصویرسازی سه‌بعدی

📍︎ گالری برسام
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جلجتا

📍︎ نگارخانه آرته
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ماه کامل

📍︎ گالری آریانا
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گندمزار و نسیم

📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه پان‌آپتیکان

📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه رخ

📍︎ فرهنگسرای ملل
📅︎ یکشنبه ۲۴ تا ۳۰ دی ساعت ۰۹:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه عنصر پنجم

📍︎ گالری ژاله
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه کوچه باغ

📍︎ گالری بُن
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی

📅︎ ۲۸ دی تا ۲۴ بهمن

نمایشگاه رازها و نگاره‌ها

📍︎ نگارخانه پردیسان
📅︎ ۲۳ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه کاشی های تکیه معاون الملک

📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۱ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه بیره وه ری ( یادآوری )

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی سعیده سروری

📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه قصاب‌خانه

📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۰ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه تفکر مستند

📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۲ دی تا ۱۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه یک بوم و دو هوا

📍︎ نگارخانه کبیری
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه الفبال - بین خطوط

📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۹ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه سبز از یاد رفته

📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه با هم دیگر

📍︎ نگارخانه نقش‌جهان
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۱۰۰ چهره‌ی ورزشی ایران به روایت ۱۰۰ نقاش

📍︎ موزه هنرهای زیبا، مجموعه فرهنگی وتاریخی سعدآباد
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۷:۰۰

نمایشگاه برداشت (مجموعه تهران)

📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جایی دیگر

📍︎ بنیاد پژمان / کارخانه آرگو
📅︎ ۰۸ دی تا ۲۰ بهمن ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه صنایع مستظرفه

📍︎ موزه هنرهای زیبا، مجموعه فرهنگی وتاریخی سعدآباد
📅︎ ۲۶ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۷:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌های جواد مدرسی

📍︎ گالری اثر
📅︎ ۱۵ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه برگشت‌پذیر

📍︎ گالری علیها
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۸ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه آموزش نقاشی پرتره به شیوه کلاسیک اروپا

📍︎ پژوهش آفتاب پارسی
📅︎ ۰۱ تا ۰۱ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۳۰
۳۶۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
٪۵

نمایشگاه پلاکارت

📍︎ گالری سلام
📅︎ ۰۸ دی تا ۰۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه صنایع مستظرفه

📍︎ موزه هنرهای زیبا، مجموعه فرهنگی وتاریخی سعدآباد
📅︎ ۲۶ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۶:۳۰

نمایشگاه تروما از کلن

📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

کارگاه طراحی و نقاشی

📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۰۱ آذر تا ۳۰ بهمن
۱۷۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام

نمایشگاه برزخ

📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۲۹ دی تا ۱۶ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه جایی دیگر...

📍︎ موزه هنرهای زیبا، مجموعه فرهنگی وتاریخی سعدآباد
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۷:۰۰

نمایشگاه گروهی هنرمندان معاصر

📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۵ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه خاطره های قومی

📍︎ گالری آریانا
📅︎ ۲۴ آذر تا ۰۳ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه رخ - سوزی

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار احمد اسفندیاری

📍︎ گالری آرت سنتر دو
📅︎ جمعه ۲۹ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه دوسالانه تصویرگری جزیره نامی

📍︎ گالری لاله
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۳ بهمن ساعت ۰۹:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نگاره های خیالین

📍︎ گالری امین
📅︎ جمعه ۰۶ تا ۱۲ بهمن ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ریشه‌ها

📍︎ گالری آران
📅︎ ۲۹ دی تا ۰۶ بهمن ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه گروهی شاگردان استاد ایرج شافعی

📍︎ گالری زمان هنر
📅︎ ۲۲ دی تا ۰۴ بهمن ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۸:۰۰
برنامه‌های گذشته