تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
T1 : 12:25:28
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه واقعیت مبهم

📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۲ آبان تا ۱۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی های علیرضا آدم‌بکان

📍︎ گالری اثر
📅︎ ۱۲ آبان تا ۱۰ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی نقاشی خاطرات پراکنده

📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دوپامین

📍︎ گالری والی
📅︎ ۲۶ آبان تا ۱۰ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

باشگاه مخاطبان کانون نیومدیا

۷۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
پیوستن

نمایشگاه نوروزگار

📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دِردِر

📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۲ آبان تا ۰۷ آذر ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناشناختگی

📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۱۲ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه یادگاری

📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه "خشک!"

📍︎ گالری Ag
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۳ آذر ساعت ۱۲:۰۰ و ۲۰:۰۰

کارگاه طراحی و نقاشی

📍︎ مجموعه فرهنگی هنری طوفان
📅︎ ۰۱ آذر تا ۳۰ بهمن
۱۷۰,۰۰۰ تومان
ثبت نام
هزینه خرید از تیوال صرفاً جهت شرکت در جلسه معارفه می‌باشد.

کارگاه طراحی و نقاشی

📍︎ مدرسه هنری طوفان
📅︎ ۱۰ تیر تا ۱۰ دی

نمایشگاه گروهی نقاشیخط لعل خاموش

📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه طبیعت بی جان – رئالیسم جادویی

📍︎ گالری خانه نگار 14
📅︎ ۱۹ آبان تا ۰۷ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه زیور و زمان

📍︎ نگارخانه کاوه
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه دگردیسی

📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۱:۰۰ و ۲۲:۰۰

نمایشگاه سر

📍︎ گالری آران
📅︎ ۱۲ تا ۲۹ آبان ساعت ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰

نمایشگاه نقاشی ستاره فرهنگی

📍︎ نگارخانه کیامان
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه فصل سوم

📍︎ گالری مهرمریم
📅︎ ۱۹ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی باسم رسام

📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه سیب‌های خط خورده

📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه ریشه ها و سنگ ها

📍︎ موزه هنرهای معاصر تهران
📅︎ ۰۲ آبان تا ۲۲ دی ساعت ۱۰:۰۰ و ۱۸:۰۰

نمایشگاه خاموشی

📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۶ آبان تا ۰۵ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه اپیدمی

📍︎ گالری محسن‌همکف
📅︎ ۱۹ آبان تا ۰۳ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۱:۰۰

نمایشگاه نقاشی‌خط پیروز پاینده

📍︎ گالری فردا
📅︎ جمعه ۲۶ آبان تا ۰۲ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۰:۰۰

نمایشگاه از آدما حذر کن

📍︎ گالری تیاتر مستقل تهران
📅︎ ۱۱ آبان تا ۱۱ آذر ساعت ۱۶:۰۰ و ۲۳:۰۰

نمایشگاه نقاشیخط های علی تن

📍︎ نگارخانه گل نرگس
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ آبان ساعت ۱۱:۰۰ و ۱۷:۰۰

نمایشگاه رنگ و زندگی

📍︎ نگارخانه سیمرغ
📅︎ پنجشنبه ۲۵ آبان تا ۰۱ آذر ساعت ۱۷:۰۰ و ۲۲:۰۰
نمایشگاه‌های گذشته