تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 01:56:32
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه نیم‌رخ

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۰۱ تا ۱۷ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پروژه ۲۴ ساعت

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه تابستان
📅︎ ۰۱ تا ۱۲ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه رنگهایی از کمان زندگی

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۰۱ تا ۰۹ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آثار گروهی از هنرمندان خود آموخته

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه تابستانه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه ماه
📅︎ ۱۱ مرداد تا ۲۶ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رگداس

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم رس
📅︎ ۰۱ تا ۱۵ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه جامعه

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه ممیز
📅︎ ۰۱ تا ۱۲ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه هنرهای تجسمی

۰٫۰
📍︎ باغ موزه قصر
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه منظره ها

۰٫۰
📍︎ گالری ایران شهر
📅︎ ۰۱ تا ۲۰ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خطی از گذرگاه ذهن

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دار

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آوای خط و نقش

۰٫۰
📍︎ گالری آوای هنر
📅︎ ۰۱ تا ۱۰ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی هنرجویان آتلیه زینب موحد

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه طراحی‌های سیاوش روشندل

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه زمستان
📅︎ ۰۱ تا ۱۹ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه پشت سر مهر

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه سالانه تصویرسازی آریا

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۰۱ تا ۱۰ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اقلیم حیرانی

۰٫۰
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۱۱ مرداد تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه کهن قاب همدان

۰٫۰
📍︎ موزه‌‌ی عکسخانه‌ی شهر
📅︎ ۱۶ مرداد تا ۰۷ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه خط، کاغذ

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شب پُرستاره

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه از مجموعه راه طبیعت

۰٫۰
📍︎ گالری شروه
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گوهر هنر ۲

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آسمان آزادی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ ۰۱ تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه پندار وهم

۰٫۰
📍︎ گالری ماه مهر
📅︎ ۰۱ تا ۱۱ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حمین هوالی

۰٫۰
📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۴ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نان و سیرک

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۲۲ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تخت روان

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۴ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ۵۰۰ روز از زندگیم

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان سپید
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه رستا

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منتخبی از مجموعه اعتماد

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۱۹ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گسست

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خانم و آقای هنرمند

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حیوونای کوچه پشتی

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۰۱ تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی سهیلا منصوری

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آن دیگری

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۰۱ تا ۱۱ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه سمفونی رنگ‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری ایده پارسی
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه در سه: پروژه‌ی دوم

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۰۱ تا ۱۱ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اولین نقاش

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۴ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه غلامرضا تختی و کشتی ایران

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه استعداد ای. جی. ۴

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خارج از محدوده

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۳ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سالانه امرداد

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۸ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه روزی که من خرگوش بودم

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۰۱ تا ۱۲ شهریور ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه سه در سه

۰٫۰
📍︎ کانسپت استور اردی بهشت
📅︎ ۱۸ مرداد تا ۰۸ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چرخ نگاره

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۰۱ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گستره

۰٫۰
📍︎ خانه هنرمندان - نگارخانه پاییز
📅︎ ۰۱ تا ۱۲ شهریور ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آوای نقش

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۷ شهریور ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه فرم فرزانه را دنبال می کند

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۰۱ تا ۱۳ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه پریسارش

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۰۱ تا ۱۲ شهریور ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سری قایق

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۵ مرداد تا ۰۵ شهریور ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه انسان معاصر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه انتظامی
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه حقیقت محتمل

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۰۱ تا ۱۵ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دیدگاه

۰٫۰
📍︎ گالری شلمان
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گروهی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ جمعه ۰۱ تا ۰۶ شهریور ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته