تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 10:45:53
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه گروهی تصویرسازی نسل رویا و تصویر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۳۱ خرداد تا ۱۸ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه ده خانه در ستایش غریبگی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیس
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ خرداد ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نقاب‌ها

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۲
📅︎ ۲۳ خرداد تا ۱۱ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ۳ جایگاه

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه عکس‌های درپیش

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه خانه خوبان

۰٫۰
📍︎ گالری پردیس ملت
📅︎ ۲۴ تا ۳۱ خرداد

نمایشگاه دهانه‌ی برخورد

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۳۰ فروردین تا ۰۷ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هدیه ای از طبیعت

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای نیاوران - گالری شماره ۲
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۱ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نقش نگاه چهار

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۴ تا ۳۰ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه یَشت

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منظر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه غول‌های متمدن کمیاب

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ای بسا آرزو که خاک شده

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه کلکسیونر ۳

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۲ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناسازه ۲

۲٫۸
📍︎ گالری اثر
📅︎ ۲۷ اردیبهشت تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه اتاقها

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه از کرانه های ارس

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه حیرت در آن

۰٫۰
📍︎ گالری دیلمان
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۲۱ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خراب خوره

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۴ تا ۳۱ خرداد ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گسترش تن

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آوای خط

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۶ تیر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تیر آرت

۰٫۰
📍︎ پردیس سینمایی چارسو - طبقه ششم
📅︎ سه‌شنبه ۰۴ تا ۰۷ تیر
۱۵,۰۰۰ تومان
خرید بلیت

نمایشگاه افراد

۰٫۰
📍︎ فضای هنری هم‌رس
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه مطالعه‌ای در فرم سیاه

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خرده روایت ها

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۰ تیر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تیزی

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (پاسیو)
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۲ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه شب رو

۰٫۰
📍︎ نگارخانه چهار
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۳ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۳:۰۰

نمایشگاه شکوفه‌های داغ

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۱۱ تیر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه پرنیان خطوط

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای ابن سینا
📅︎ ۲۸ اردیبهشت تا ۰۳ تیر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه ورطه

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۲ خرداد تا ۰۷ تیر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آرامشی بکر از فنلاند

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۴ خرداد تا ۰۵ تیر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته