تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 04:38:04
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه لسان‌الغیب، حافظ

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نقاشی فرزانه محجوبی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه بر مسند باد

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه سیژر

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه به رنگ کودکی

۰٫۰
📍︎ نگارخانه کبیری
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آبی بیکران

۰٫۰
📍︎ گالری آریانا
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کارنمای پژوهشی انجمن هنرمندان نقاش ایران

۰٫۰
📍︎ گالری خانه‌هنرمندان
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دیوا نگاشت

۰٫۰
📍︎ گالری مژده
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه استتار

۰٫۰
📍︎ گالری خط سفید
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خیال خالی

۰٫۰
📍︎ گالری فرشته
📅︎ ۰۶ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ولیعصر، پوشه اول

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آریا
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هندسه درون پویی

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه پرتره های خیابانی

۰٫۰
📍︎ گالری ایده
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه الخاصیسم

۰٫۰
📍︎ گالری آرتیبیشن
📅︎ ۲۰ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه ۲۵ رئالیست

۰٫۰
📍︎ نگارخانه یاسمین
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه سرگذشت واقعه عاشورا بر پرده نقاشی

۰٫۰
📍︎ گالری باغ موزه هنر ایرانی
📅︎ ۱۴ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه بایگانی الف

۰٫۰
📍︎ گالری محسن‌همکف
📅︎ ۲۰ مهر تا ۱۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه گروهی هنرهای تجسمی

۰٫۰
📍︎ گالری سلوک
📅︎ ۰۶ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه نجار و نارنجک

۰٫۰
📍︎ گالری دلگشا
📅︎ ۱۳ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ترنم عشق

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه روی شاخه‌ی این بید

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شیث
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زن

۰٫۰
📍︎ گالری ژینوس
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه خیال خالی

۰٫۰
📍︎ گالری فرشته
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ناپیدا: لمیده ها

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۱۳ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه اسکیزوتایپال

۰٫۰
📍︎ گالری سرزمین هنر
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کژیدن

۰٫۰
📍︎ گالری محسن
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۱ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه رنگ‌ها با ما شادترند

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هبوط

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه امروز روز توست، فردا روز دگر

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دگردیسی

۰٫۰
📍︎ گالری ساربان
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

گالری نقاشی نقطه

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ یکشنبه ۲۹ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۷:۰۰

نمایشگاه جغد آباد

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ولیعصر، پوشه اول

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه چلیپا

۰٫۰
📍︎ گالری شماره یک فرهنگ سرای ارسباران
📅︎ ۰۱ تا ۰۹ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه ولیعصر، پوشه اول

۰٫۰
📍︎ گالری آتبین
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه طراحی نیما

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای گلستان
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه یک کاریکاتوریست در حرمسرای ناصرالدین شاه

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم - پارک لاله
📅︎ ۲۰ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه به صدای سگانِ سردابه‌ات گوش کن

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۸ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جستار

۰٫۰
📍︎ گالری نگاه
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۹ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه شبیه‌خوانی

۰٫۰
📍︎ گالری سلام
📅︎ ۲۷ مهر تا ۲۵ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه چگونه هستیم، چگونه می‌شویم

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تهران تایمز

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خط ناخنی

۰٫۰
📍︎ فرهنگسرای اندیشه
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انفرادی

۰٫۰
📍︎ گالری آب /‌ انبار
📅︎ ۲۰ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار لیلا فلاح

۰٫۰
📍︎ گالری موسسه هوم
📅︎ ۰۶ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰

نمایشگاه کوچ

۰٫۰
📍︎ گالری شکوه
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه صدای خط

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انتزاع

۰٫۰
📍︎ نگارخانه صا
📅︎ ۲۷ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دیوان من

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا‌پلاس
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه زن-اسب

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ یکشنبه ۲۹ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه از ... به

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تریپل

۰٫۰
📍︎ گالری هپتا
📅︎ جمعه ۲۷ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه تصرف

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۰ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه دفترچه

۰٫۰
📍︎ گالری افرند
📅︎ ۲۷ مهر تا ۱۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰
برنامه‌های گذشته