تیوال هنرهای تجسمی | ویترین نمایشگاه‌ها
S3 : 19:26:33
نمایشگاه‌ها

نمایشگاه آثار نقاشی مفاخر هنرهای تجسمی ایران

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ ۱۲ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه طبیعت بی‌جان

۰٫۰
📍︎ گالری ژینوس
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنج فیلی

۰٫۰
📍︎ گالری آ - سالن شماره ۲
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه افق رویداد

۰٫۰
📍︎ گالری زیرزمین دستان
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه آثار وریا هاشمی

۰٫۰
📍︎ گالری کاما
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رنگ عشق

۰٫۰
📍︎ گالری گل های داودی
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه جا

۰٫۰
📍︎ تالار این/جا
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گفتگو با مغاگ

۰٫۰
📍︎ نگارخانه گویا
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه شهر فیل

۰٫۰
📍︎ گالری هما
📅︎ ۲۶ مهر تا ۱۳ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه در این اطراف جنگی نیست

۰٫۰
📍︎ گالری سایه
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه قاب دیگر

۰٫۰
📍︎ نگارخانه آتشزاد
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه روزگرد

۰٫۰
📍︎ گالری محسن (منفی یک)
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه منهای دیروز

۰٫۰
📍︎ گالری آس
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۵۹

نمایشگاه کرم خراط

۰٫۰
📍︎ گالری راه ابریشم
📅︎ ۰۵ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه کپی برابر اصل

۰٫۰
📍︎ نگارخانه شمیده
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه مواجهه/مواجهه

۰٫۰
📍︎ اتاق برق
📅︎ ۱۹ مهر تا ۲۶ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه گستره کویر

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خطوط منقطع-خطوط ممتد

۰٫۰
📍︎ گالری طراحان آزاد
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه روح دوران

۰٫۰
📍︎ گالری هفت ثمر
📅︎ جمعه ۲۶ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منظر گم

۰٫۰
📍︎ گالری آ
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه چالش عناصر

۰٫۰
📍︎ گالری پروژه‌های آران
📅︎ ۰۵ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مسخ تاریخ

۰٫۰
📍︎ گالری دنا
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه آثار قدرت‌الله عاقلی

۰٫۰
📍︎ گالری آرت سنتر (باغ)
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۱:۳۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه سماع شکسته

۰٫۰
📍︎ موسسه فرهنگی هنری صبا
📅︎ ۱۸ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مهر عاشقان

۰٫۰
📍︎ گالری آیریک
📅︎ ۲۳ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه بی‌زادگاه

۰٫۰
📍︎ گالری اُ
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه می عشق

۰٫۰
📍︎ گالری ایوان
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه منتخب نسل نو

۰٫۰
📍︎ گالری شیرین
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۴ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه دشتهایی چه فراخ

۰٫۰
📍︎ نگارخانه لاله
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۸:۰۰

نمایشگاه کنرو ایزو

۳٫۷
📍︎ گالری مرکز نبشی
📅︎ ۰۵ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه نگاهی از بیرون

۰٫۰
📍︎ گالری آب / انبار
📅︎ ۲۹ شهریور تا ۳۰ مهر ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گفتگو: نادیده ده ساله

۰٫۰
📍︎ گالری دستان +٢
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه تهران دیدن

۰٫۰
📍︎ نگارخانه الهه
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۲ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه بوم‌نگاری

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد نگارستان
📅︎ ۱۲ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه مروری بر آثار مونا پاد ۱۳۹۸ - ۱۳۸۵

۰٫۰
📍︎ گالری اعتماد ۱
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۷ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هشتاد سال جواد مجابی

۰٫۰
📍︎ گالری ثالث
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه آثار فرشید ملکی

۰٫۰
📍︎ گالری هور
📅︎ ۲۶ مهر تا ۲۰ آبان ساعت ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه رویارویی ۲

۰٫۰
📍︎ گالری Ag
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰

نمایشگاه ایران از دریچه چشم هما

۰٫۰
📍︎ نگارخانه برج آزادی
📅︎ ۰۷ تا ۳۰ مهر ساعت ۰۹:۰۰ تا ۲۰:۳۰

نمایشگاه روزنامه ایران

۰٫۰
📍︎ گالری سیحون
📅︎ ۱۹ مهر تا ۰۱ آبان ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه هنرمندان جوان

۰٫۰
📍︎ گالری طراحی هنر
📅︎ ۱۹ تا ۲۹ مهر ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه انباشت

۰٫۰
📍︎ گالری والی
📅︎ ۱۹ مهر تا ۱۴ آبان ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه گویای خموش

۰٫۰
📍︎ گالری ویستا
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۳ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه من خودم را پوشیدم

۰٫۰
📍︎ گالری گلستان
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۸ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۹:۰۰

نمایشگاه خودنگاره

۰٫۰
📍︎ گالری آرت نگر
📅︎ ۲۶ مهر تا ۰۶ آبان ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۰۰

نمایشگاه هو

۰٫۰
📍︎ گالری فرمانفرما
📅︎ ۱۹ تا ۳۰ مهر ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰
برنامه‌های گذشته