تیوال | ویدیوها
T1:21:21:26
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گقت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی محصولات و برنامه‌های جالب هر زمینه به هم‌دیگر و پیش نهادن دیدگاه و آثار خود برای دیگران. برای نوشتن و فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش ضیافت پنالتی ها
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش سونات پاییزی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
آیلار این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش سونات پاییزی
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش محفل بى‌عارى
۳ روز پیش، پنجشنبه
ابرشیر ، پرند محمدی و محمد رحمانی این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش برلین
۳ روز پیش، پنجشنبه
امیرمسعود فدائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش نویسنده مرده است
۶ روز پیش، دوشنبه
چقدر یک تئاتر می‌تونه خوب باشه؟!
۶ روز پیش، دوشنبه
خیلی از لطف تون ممنونیم آقای فدائی عزیز.
۶ روز پیش، دوشنبه
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش آوازهای سرشام
۰۳ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
۰۲ ارديبهشت
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بانوی نامه­‌ها
امیرمسعود فدائی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
محمد رحمانی این را دوست دارد
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش بانوی نامه­‌ها
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش ولپن
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید
ویدیو
درباره نمایش تلقین
لیلى شجاعى و وحید هوبخت این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید