آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال | پروفایل سید محمد عابدی نسب
S3 : 23:08:40 | com/org
سید محمد عابدی نسب 
تئاتر
دانشگاه تهران- هنرهای زیبا 
منبت کار 
 
آرزو دارم که گر گل نیستم خاری نباشم  
آماتور!!! دیگر تئاتر های تماشا کرده : سالن 1 ایرانشهر : { به خاطر یک مشت روبل ؛ حسن معجونی | جن گیر ؛ کوروش نریمانی | حضرت والا ؛ حسین پاکدل | خشکسالی و دروغ ؛ محمد یعقوبی | پس از سقوط ؛ منیژه محامدی } سالن بزرگ مولوی :{ همچون انتظار الکترا ؛ صادق صفایی | شبی که راشل از خانه رفت ؛ پریسا مقتدی | بالاخره این زندگی مال کیه ؛ اشکان خیل نژاد | مخزن ؛ جلال تهرانی | تبعید ، خشم سرخ ؛ کلودیا سوراسه | صلیب گچی + کمک زمستانه ؛ میلاد رفعتی } سالن کوچک مولوی { موومان ؛ مرتضی غفاری } تالار حافظ : { کمی بالاتر ؛ آروند دشت آرای | بازگشت افتخار آمیز مردان جنگی ؛ آرش دادگر } خانه نمایش اداره تئاتر :{ بیداری در خواب هزار من : علی ثقفی | مجلس شبیه خوانی ژولیوس سزار ؛ اصغر گروسی | چی شد که من مار خوردم ؛ گلبرگ ابوترابیان } تالار انتظامی { حساب پرداخت نمیشه ؛ هادی عامل } 
تهران  
۱۷ بهمن ۱۳۸۸