کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال | پروفایل احسان عزیزی
S3 : 18:28:16 | com/org
احسان عزیزی 
MBA
کارشناسی ارشد  
 
سینما، تئاتر، کتاب، موسیقی، وودی آلن. 
تهران / تهران  
۰۲ بهمن ۱۳۹۶