تیوال | پروفایل محسن انصاری
S3 : 13:30:57
محسن انصاری 
مکانیک
کارشناسی  
مشاور و ناظر تاسیساتی 
موسیقی-تئاتر-ادیت مانگا-کوهپیمایی-آرشیو فیلم 
تهران  
۱۰ دی ۱۳۹۶
نمایش‌های ‌تماشا کرده
زن خوب سچوان | ۴★ میمون | ۴★ لانچر ۵ | ۴★ گریزلی | ۵★ لولیتا نسخه‌ی ۱۲ | ۴★ سیزیف | ۵★ پروانه الجزایری | ۵★ شربت سینه | ۴★ پروانه و یوغ | ۳★ قصه ظهر جمعه | ۴★ کالیگولا | ۱★ هدیه جشن سالگرد | ۴★ ملاقات | ۵★ صد در صد | ۵★ هفتمین جان سگ | ۴★ نامه نویس | ۳★ سقراط | ۵★ کالاندولا | ۵★ تابستان | ۴★ ازدواج آقای می سی سی پی | ۴★ آوازه خوان خیابان های منهتن | ۴★ خوابمردگی | ۲★ پوبلیکومس بشیمپفونگ | ۳★ بی تابستان | ۴★ نگهبانان | ۳★ تبرئه | ۱★ خانه برناردا آلبا | ۴★ پرومته/ طاعون | ۴★ تن شوری | ۵★ خنکای ختم خاطره | ۴★ جشن تولد | ۳★ آخر بازی | ۳★ خرده نان | ۵★ محبوبه ها | ۴★ تیمون آتنی | ۳★ زندگی در تیاتر | ۵★ شاه لیر | ۴★ تحت تاثیر | ۲★ حریق | ۴★ سیزده | ۵★ کلفت ها | ۴★ جان گابریل بورکمان | ۴★ سیزیف | ۵★ لوله | ۴★ صد درصد | ۵★ تیاتر بد | ۴★ از خط زرد فاصله بگیرید | ۳★ یک تا ده دقیقه | ۳★ مایو بودن | ۳★ بودن | ۴★ سانتی متر | ۵★ آمادیوس | ۱★ جایی در میان خوک ها | ۵★ مستند شلتر | ۳★ آبی مایل به صورتی | ۵★ ماراساد | ۳★ باغ وحش شیشه ای | ۴★ توارد | ۵★ کوررنگی | ۵★ فهرست مردگان | ۵★ درنیومده | ۳★ غیرمنتظره | ۴★
فیلم‌های ‌تماشا کرده
آشغال‌های دوست‌داشتنی | ۵★ مارموز | ۱★